Wojciech Jałoszyński

Certyfikowany Terapeuta TSR, Psychoterapeuta uzależnień w procesie certyfikacji, Certyfikowany Coach

W mojej pracy terapeutycznej łączę Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach(TSR/PSR) z trzecią falą w psychoterapii poznawczo – behawioralnej(ACT, MBCT. CFT). Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR). Regularnie odbywam superwizję, oraz szkolę się uzupełniając moje kompetencje z zakresu pomocy psychologicznej. W mojej pracy najważniejszy jest dla mnie drugi człowiek, jego wartości, cele i potrzeby. Prywatnie mąż, ojciec i bibliofil.

Forma: wyłącznie online
Grupa: dorośli, dzieci, młodzież, pary, rodziny, LGBT+
Język: polski

# zaburzenia nastroju
# zaburzenia lękowe
# psychosomatyka
# uzależnienia
# uzależnienia behawioralne
# DDA\DDD
# zaburzenia odżywiania
# depresja


Wykształcenie:

Ukończyłem studia pedagogiczne oraz 1,5 roczne studia podyplomowe z resocjalizacji i socjoterapii. Jestem psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji, certyfikowanym coachem. W 2022 roku uzyskałem certyfikat Terapeuty TSR (cer. PST-TSR nr 45).

Doświadczenia zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w takich miejscach jak Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Domy Dziecka, Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży , Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień, Oddział Całodobowy Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.

„Ty i Twoje imię! Co to za historia?” – Tomasz Świtek

Moje nagrania: