Wellbeing dla managerów

  • Realizacja: 06/2021
  • Forma: ● Warsztaty Online ● Materiały ● Konsultacje ●
  • Partner: Mars Polska
  • W projekcie wzięło udział niemal 200 line managerów.

Projekt polegał na zwiększaniu śwaidomości odnośnie mental health wellbeingu w środowisku pracy. Dzięki współpracy z firmą MARS opracowaliśmy zalecenia wellbeingowe dla menedżerów względem pracowników. Projekt jest łatwy do replikowania w innych organizacjach, dzięki temu w łatwy sposób możemy wpływać na zwiększenie dbałości o dobrostan psychiczny wśród pracowników w Polsce.