Webinary psychologiczne dla firm i organizacji

Realizujemy szeroki zakres szkoleń psychologicznych online dla firm. Poniżej nasze główne propozycje, choć nie jedyne. Psychoedukacja jest ważnym elementem wdrażania kultury wellbeingu do organizacji, bo wiedza o psychologii jest pierwszym krokiem do szukania lepszych rozwiązań dla nas samych.

Dla pracowników:

Stres, presja, depresja – webinar wstępny

 • Stres – neurologiczne rozumienie stresu i presji oraz omówienie mechanizmów biologicznych
 • Presja – autodiagnoza własnego dobrostanu i kierunki zaopiekowania się sobą
 • Depresja – po czym poznać przeciążenie systemu i jak zareagować na objawy depresji w miejsc pracy (rozumienie medyczne i terapeutyczne)

Czego boją się lęki?

 • Najczęstsze objawy lęku – psychosomatyka, ataki i frustracja
 • Systemowe przyczyny zaburzeń lękowych
 • Sposoby radzenia sobie z lękiem i spożytkowanie ich dla własnej korzyści

Radzenie sobie ze stresem w pracy

 • Mechanizmy stresu – OŚ HPA i teoria poliwagalna
 • Identyfikacja sygnałów i objawów stresu
 • Emocje i techniki ich regulacji
 • Obniżanie napięcia wynikającego z oczekiwań i deadlinów

Body scanning i relaksacja w miejscu pracy

 • Praktyczne instrukcje dotyczące body scanningu w miejscu pracy
 • Oddechowe techniki relaksacyjne: Ćwiczenia oddechowe dla redukcji natężenia stresu
 • Mini-medytacje: Krótkie sesje medytacyjne, dostosowane do ograniczonego czasu w miejscu pracy
 • Praktyczne ćwiczenia: Wykorzystanie body scanningu i relaksacji w realnych sytuacjach zawodowych

Asertywność i stawianie granic w miejscu pracy

 • Omówienie różnicy między asertywnością, agresją i biernością
 • Identyfikacja obszarów, w których stawianie granic jest kluczowe dla zdrowia psychicznego i efektywności zawodowej
 • Rola poczucia własnej wartości w procesie stawiania granic
 • Strategie stawiania granic w różnych sytuacjach zawodowych: z klientami, współpracownikami, przełożonymi

Motywacja i produktywność, a równowaga psychiczna

 • Zrozumienie wzajemnego wpływu motywacji, produktywności i równowagi psychicznej na efektywność zawodową i osobiste samopoczucie
 • Nauka praktycznych strategii łączących te elementy dla osiągnięcia harmonii w pracy i życiu prywatnym
 • Tworzenie celów motywacyjnych koherentnych z historią osobistą
 • Ścieżka rozwoju w indywidualnej wizji preferowanej przyszłości

Jak radzić sobie z wewnętrznym krytykiem w pracy

 • Zrozumienie natury wewnętrznego krytyka i jego wpływu na samopoczucie oraz osiągnięcia
 • Rozpoznawanie wzorców myślowych związanych z wewnętrznym krytykiem oraz ich wpływ na zachowania i działania
 • Techniki radzenia sobie z wewnętrznym krytykiem (reframing, trening uważności, wywiad z krytykiem)
 • Zapraszanie własnego wewnętrznego

Radzenie sobie z negatywnymi myślami

 • Źródła negatywnych myśli w rozumieniu systemowym
 • Sposoby radzenia sobie z nawałem myśli w rozumieniu TSR
 • Przykład pracy prac z negatywnymi myślami w ujęciu poznawczo-behawioralnym
 • Myśli rezygnacyjne jako sygnał o potrzebie zmian

Używki i ryzykowne zachowania jako sposób radzenia sobie

 • używki jako nawykowy sposób radzenia sobie,
 • potrzeby stojące za ich używaniem substancji psychoaktywnych
 • sygnały ostrzegawcze, zapraszające do refleksji
 • wykorzystywanie alternatywnych strategii radzenia sobie

SuperMoce = przespane noce

 • rytm dzienno-nocny i jego rola w sprawnym funkcjonowaniu
 • mity i prawdy na temat snu i śnienia
 • zasady zdrowej regeneracji i rola poszczególnych faz snu
 • wpływ rytmu dnia, na gotowość do nocy

Żałoba i radzenie sobie ze stratą – w pracy i rodzinie

 • Istota śmierci i utraty, jako przyczyna strachu
 • Rola smutku, złości i innych emocji w procesie adaptacji po stracie
 • Doświadczenie śmierci w miejscu pracy i sposoby radzenia sobie
 • Rola peer2peer support w radzeniu sobie ze stratą w miejscu pracy

Dedykowane dla liderów:

Odpowiedzialność menedżera za zdrowie psychiczne pracowników

 • Granice odpowiedzialności firmy i menedżera za dobrostan pracowników
 • Procedura wspierania pracownika zgłaszającego zaburzenia psychiczne
 • Jak wesprzeć pracowników w trosce o zdrowie psychiczne – zadania menedżera i zespołu
 • Crucial conversations – jak rozmawiać z pracownikiem o zdrowiu psychicznym

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • Objawy wypalenia zawodowego – rozumienie medyczne i terapeutyczne
 • Wypalenie zawodowe – przyczyny zewnętrzne
 • Pięć powodów wypalenia zawodowego według Anselma Gruna – przyczyny wewnętrzne.
 • Wspieranie zespołu w profilaktyce wypalenia zawodowego

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach dla menedżerów

 • Filozofia centralna Podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (postawa niewiedzy, pracownik – ekspert)
 • Identyfikacja własnych zasobów menedżerskich
 • Język skoncentrowany na rozwiązaniach
 • Techniki pracy menedżerskiej w PSR (wydobywanie zasobów, coping questions)

Budowanie empatycznych zespołów – collegue support

 • Znaczenie wsparcia „peer2peer” dla dbania o zdrowie psychiczne zespołu (rola menedżera w procesie wsparcia)
 • Strategie integracji zespołu, mające na celu wzbudzanie empatii i wzbudzania wzajemnej odpowiedzialności
 • Diagnoza własnych zasobów użytecznych do budowania empatycznych zespołów

Self care w pracy menedżera

 • Znaczenie self-care dla efektywności, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w roli menedżerskiej
 • Praktyczne strategie dbania o siebie w intensywnym środowisku zawodowym
 • Budowanie bezpiecznych granic menedżera w procesie dbania o pracowników
 • Opracowywanie planów self-care: jak włączyć praktyki self-care w codzienną rutynę menedżerską

Dedykowane dla rodziców:

Profilaktyka depresji u dzieci

 • Opis najczęstszych dziecięcych diagnoz
 • Gabinetowe opowieści o sile rodziny, lojalności i dorastaniu
 • Metoda Kids Skills w rodzinnej praktyce
 • Jak rodzic pomagając sobie, może pomóc dziecku

Rola rodziny w utrzymywaniu zdrowia psychicznego

 • Systemowe rozumienia rodziny: komunikacyjna, strukturalna i strategiczny
 • Funkcjonalne i terapeutyczne rozumienie objawów depresji
 • Cykl życia rodziny i zmiana zadań rodziców na przestrzeni lat

Zaburzenia żywienia i psychodietetyka

 • Identyfikacja i klasyfikacja zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja i inne)
 • Funkcja objawów w zaburzeniach odżywiania
 • Wsparcie rodziny i systemu