Raport Męska Depresja

Oddajemy w Wasze ręce raport dotyczący męskiej depresji. Zawarte są w nim przedstawione w przystępny sposób wnioski badań uniwersyteckich oraz artykułów popularno – naukowych. Informacje zawarte w raporcie były dotychczas zamieszczone w różnych miejscach. Zdecydowaliśmy się na zebranie ich w jednym materiale, dostępnym bezpłatnie – pro publico bono.

Czego dowiesz się z raportu?

  • Jakie archetypy męskości, osadzone w społecznej świadomości, utrudniają mężczyzną sięganie po wsparcie?
  • Co przez „zdrowego mężczyznę” rozumie przekaz medialny?
  • Jakie są nietypowe objawy męskiej depresji i jak wpływają one na diagnozowanie depresji u mężczyzn?
  • Jakie przyczyny środowiskowe wpływają na występowanie depresji u mężczyzn?
  • Jaka jest korelacja między męską depresją, a przeważającą liczbą mężczyzn wśród ofiar samobójstw?
  • Co powinien zrobić bliski, żeby pomóc bliskiemu z objawami depresji?
  • W jaki sposób mężczyźni mogą doświadczać depresji na podstawie kilku „opisów przypadków”

W projekcie The Presja obejmujemy mężczyzn szczególną troską, gdyż problem ich zdrowia psychicznego wydaje się nam marginalizowany w debacie publicznej. Pandemia i izolacja wydobyły na światło dzienne wiele aspektów, które dotychczas nie docierały do mainstreamu.

W Fundacji Z Wyboru i Projekcie The Presja dążymy do stworzenia świata bez presji i depresji. Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy w tym dziele, idą z nami ręka w rękę.