Męska Depresja – projekt

  • Realizacja: 05/2021
  • Forma: ● FB LIVE ● Raport PDF ● Konsultacje ●
  • Partner: Grand Parade
  • Zasięg: 25 tysięcy osób!

Tematem męskiej depresji zainteresowaliśmy się ze względu na przerażające statystyki samobójstw. Ponad 85% ofiar samobójstw Polsce stanowią mężczyźni. Nie wiedzieliśmy że badania nad męską depresją zaprowadzą nas tak daleko i będą tak fascynyjące: zapoznaj się z materiałami, które powstały w efekcie akcji!

W ramach projektu przeprowadziliśmy także kilkadziesiąt godzin bezpłatnych konsultacji dla meżczyzn.

Ważnym elementem akcji było pracowanie i wydanie RAPORTU O MĘSKIEJ DEPRESJI. Możesz pobrać go bezpłatnie tylko zostawiając swój e-mail:

Zapraszamy do obejrzenia dwóch webinarów, które powstały w efekcie realizacji akcji: