Warsztat grupowy „Mastermind Spa” dla pracowników

Warsztat grupowy „Mastermind Spa” to forma regularnego grupowego spotkania online w zamkniętej współpracującej grupie, mającego na celu:

  • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem pracowników szczególnie na niego narażonych,
  • zaopiekowanie się sobą przez osoby, które na co dzień opiekują się i odpowiadają za innych,
  • wygenerowanie jak najlepszych strategii radzenia sobie z napotykanymi przeciwnościami,
  • integrację zespołu, zwiększenie zaufania i wzajemnej empatii,
  • zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego i depresji u pracowników.

Co się dzieję w trakcie Mastermind Spa?

Uczestnicy pożytkują czas według własnej woli i potrzeb. Wnoszą „opowieści o trudnościach”, na które grupa i moderator starają się wygenerować rozwiązania. Uczestnicy poza trudnościami w pracy mogą wnosić też „własne wątki”, dotyczące tego jak chcieliby sobie lepiej radzić z emocjami w różnych sytuacjach zawodowych. Rolą moderatora jest wspieranie grupy, psychoedukacja, przestrzeganie założeń nurtu Podejścia i Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach oraz przestrzeganie przyjętych zasad współpracy.

Warsztaty grupowe Mastermind Spa są bardzo dobrą odpowiedzią na pytanie jak radzić sobie ze stresem w pracy!

Cennik Warsztatów Grupowych dla profesjonalistów:

Liczba uczestnikówCzas trwaniaCena za osobę
150 min250 PLN
2-490 min200 PLN
5-10180 min200 PLN

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji: