Magdalena Domżał

Pedagog, Konsultant, Terapeuta

Prowadzi indywidualne konsultacje terapeutyczne w nurcie TSR (Posiada status terapeuty TSR w procesie certyfikacji). Pracuję głównie z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz stara się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Forma: wyłącznie online
Grupa: dorośli
Język: polski

#terapia indywidualna
#depresja
#poczucie wartości
#rozwój osobisty


Wykształcenie:

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku pedagogika. Jest absolwentką Studium Terapii i podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (kurs podstawowy i zaawansowany) w Integi oraz jestem członkiem PSTTSR.

Doświadczenia zawodowe:

Od 14 lat pracuje jako starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie wspieram osoby z różnymi dysfunkcjami społecznymi.

Mija złe, mija dobre, mija nijakie, wszystko mija