Konrad Zych

Terapeuta, Psychotraumatolog, Trener

Terapeuta pracujący w nurcie Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach (Posiada status terapeuty w procesie certyfikacji). Kontynuuje kurs całościowy psychoterapii „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid oraz Studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (st I + II) w Integri TSR. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Forma: wyłącznie online
Grupa: dorośli, seniorzy
Język: polski

#depresja
#trauma
#lęk
#dda
#żałoba
#śmierć i kryzys egzystencjalny


Wykształcenie:

Ukończył studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii. Jest terpautą w trakcie certyfikacji w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Kontynuuje swój rozwój w trakcie całościowej szkoły psychoterapii atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii.

Doświadczenia zawodowe:

Jest nie tylko terapeutą w projekcie The Presja ale także członkiem Core Teamu. Odpowiada za obszar psychoedukację i tworzenie treści merytorycznych. W pracy terapeutycznej specjalizuje się w temacie traumy i radzenia sobie z kryzysami. Poza pracą gabinetową realizuje także szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz warsztaty superwizyjne dla kadr domów dziecka.

Lęk oddziałuje na nas jedynie jako na istoty zmysłowe i nie może zapanować nad naszą wolą

Moje nagrania:

Moje artykuły: