Kasia Kopeć

Psycholog, Terapeutka

Pracuje głównie w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na rozwiązaniach, korzysta również z technik terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła Studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopień), oraz szkolenie z Metody Kids Skill’s w Integri TSR. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest otwarta na drugiego człowieka i jego indywidualną historię. Uważa, że każdy człowiek ma niepowtarzalny zestaw zasobów i podczas terapii towarzyszy klientowi w procesie odkrywania indywidualnych rozwiązań, celów i motywacji.

Forma: online 
Grupa: dorośli, dzieci, młodzież
Język: polski

#okres okołoporodowy
#wczesne macierzyństwo
#rodzicielstwo
#okres dojrzewania u młodzieży
#związki, rodzina, relacje
#rozwój osobisty 
#depresja
#kryzys egzystencjalny,


Wykształcenie:

Jest absolwentką krakowskiej Akademii Ignatianum na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej. Ukończyła Studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopień), oraz szkolenie z Metody Kids Skill’s w Integri TSR.

Doświadczenia zawodowe:

Pracuje w Stowarzyszeniu SIEMACHA w Tarnowie jako psycholog, gdzie zajmuje się konsultacjami indywidualnymi dzieci i młodzieży, diagnozą psychologiczną, doraźnym wsparciem rodziców oraz prowadzeniem warsztatów. Podczas studiów odbywała praktyki w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w Krakowie.

Nigdy nie będzie drugiej identycznej osoby. Więc wykorzystuj wyjątkowość człowieka. Ponieważ dysponuje on wieloma ukrytymi zasobami. Milton H. Erickson