Karolina Kamińska

Terapeutka

Przy rozmowie z klientem korzystam z różnych metod pracy, dostosowując je jak najlepiej do osoby. Czerpię głównie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ze względu na korzyści wynikające ze stosunkowo szybkiej poprawy jakości funkcjonowania w porównaniu do innych terapii. Poprzez regularne superwizje dbam o jakość procesu terapii. W kontakcie z drugim człowiekiem bardzo ważna jest dla mnie szczerość relacji oraz wzajemny szacunek.

Forma: wyłącznie online
Grupa: dorośli, młodzi dorośli
Język: polski

#stres
#lęk
#depresja
#wypalenie
#lgbt-friendly
#rozwój osobisty
#sytuacja kryzysowa


Wykształcenie:

-Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – stopień I i II
-Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. 
-Warsztat z Dialogu Motywacyjnego i elementów Terapii Prowokatywnej

Doświadczenia zawodowe:

Posiada status terapeutki w procesie certyfikacji. Ukończyła I i II stopnia z Terapii w nurcie Skoncentrowanym na Rozwiązaniach w CTSR. W pracy korzysta również z metod zaczerpniętych z Racjonalnej Terapii Zachowania. Odbyła staż na oddziale Szpitala Psychiatrycznego im. dr. Babińskiego, gdzie uczyła się jak efektywnie wspierać osoby w trudnej sytuacji psychicznej. Swoje doświadczenie zdobywała w warszawskiej Fundacji Pomocy Psychologicznej “Razem”, gdzie odbierała telefon zaufania i współprowadziła zajęcia z treningu poznawczego.

Granice mojego języka są granicami mojego świata

Moje artykuły: