Interwencja Kryzysowa

Terapeuci w gabinecie projektu The Presja są przeszkoleni w zakresie udzielania interwencji kryzysowej w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji (W. Badura-Madej, 1996)

Interwencja kryzysowa skierowana jest do osób:

  • dotkniętych traumą
  • które doświadczyły wypadku, spowodowały go, bądź wzięły w nich udział
  • uczestniczyły w traumatyzującym wydarzeniu
  • doświadczyły cielesnego nadużycia (np. napadu, gwałtu)
  • uczestniczyły w działach wojennych
  • przeżywają kryzys suicydalny – posiadają silne myśli/plany samobójcze
  • mają objawy syndromy stresu pourazowego

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, napisz do nas na kontakt@thepresja.pl

lub wejdź na: https://thepresja.pl/gabinet-terapii