Grupa wsparcia dla rodziców

Niewielki choć ważny projekt. Pomagaliśmy rodzicom siemachowych dzieci nieco lepiej je zrozumieć. Wspieraliśmy i szkoliliśmy rodziców w zakresie radzenia sobie i umiejętności kontenerowania dziecięcych emocji w sobie.