Grupa terapeutyczna – self experience dla terapeutów/pomocowców

 • Liczba godzin: 120h
 • Termin: styczeń – listopad 2024
 • Wielkość grupy: min 8- max 10 osób
 • Forma: Na żywo w Krakowie
 • Organizacja: 10 spotkań w piątki lub soboty w godzinach 9:00 do 18:00
 • Cena: 4500 PLN za cały cykl
 • Możliwa jedna nieobecność bez odejmowania godzin na certyfikacie.
 • Prowadząca: Katarzyna Ślęzak
  (Psycholog, Certyfikowana Psychoterapeutka i Superwizorka Aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Grupa jest jak lustro. Grupa Self pozwala uzyskać głębszy wgląd w siebie, przepracować projekcje, przeniesienia, własne ograniczenia czy objawy. Uczestnicy pomagają sobie nawzajem radą i wsparciem, uczą się od siebie. Terapia grupowa stwarza warunki dla uczestników do rozwoju osobistego, przezwyciężania bieżących problemów życiowych, tworzenia i pielęgnowania konstruktywnych relacji z ludźmi, pogłębienia rozumienia siebie i innych. Grupa ma charakter zamknięty.

Terapia grupowa prowadzony przez certyfikowaną terpeutkę wlicza się do procesu certyfikacji w PSTTSR jako „własne doświadczenia rozwojowe”

 • Zajęcia polegają na pracy na sobie i nad sobą, dlatego niezbędna jest otwartość do pracy w tym obszarze
 • Celem terapii jest poznawanie siebie przez terpaeutę/pomocowca, żeby móc lepiej pomagać swoim klientom/pacjentom
 • Każdy ma prawo do 1 nieobecności, bez uszczerbku na liczbie godzin na certyfikacie. W przypadku dalszych nieobecności liczba godzin będzie zmniejszona. Kwota musi być zapłacona w całości niezależnie od liczby obecności/nieobecności.
 • W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż minimalna ilość uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania grupy!

Obecne obłożenie: 2/10

Terminy spotkań:

 • Spot 1 – 19.01.2024 – 9:00 – 18:00 (piątek)
 • Spot 2 – 17.02.2024 – 9:00 – 18:00 (sobota)
 • Spot 3 – 08.03.2024 – 9:00 – 18:00 (piątek)
 • Spot 4 – 13.04.2024 – 9:00 – 18:00 (sobota)
 • Spot 5 – 11.05.2024 – 9:00 – 18:00 (sobota)
 • Spot 6 – 15.06.2024 – 9:00 – 18:00 (sobota)
 • Spot 7 – 05.07.2024 – 9:00 – 18:00 (piątek)
 • Spot 8 – 21.09.2024 – 9:00 – 18:00 (sobota)
 • Spot 9 – 25.10.2024 – 9:00 – 18:00 (piatek)
 • Spot 10 – 23.11.2024 – 9:00 – 18:00 (sobota)

Cena: 4500 PLN dla każdego
-10% dla członków PSTTSR (-450 PLN)

Cena w ratach: 4800 PLN dla każdego

 • I rata -> 1700 PLN -> (1530 PLN dla PSTTSR)
 • II rata -> 1700 PLN -> (1530 PLN dla PSTTSR)
 • III rata -> 1400 PLN -> (1260 PLN dla PSTTSR)

Dane do przelewu:
Care Makers Sp. z o.o.
Osiedle Oświecenia 10/4
31-635 Kraków
Nr konta: 11 1140 2004 0000 3602 8395 0008
Tytuł: Grupa Terapeutyczna 01 – Imię i nazwisko

Jeśli masz pytania napisz do nas: