Dotacje Na Terapię

Zanim złożysz wniosek zapisz się na bezpłatne konsultacje!
Wnioski złożone przed konsultacjami będą odrzucane.

Jednym z zadań Projektu The Presja jest współfinansowanie terapii dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą czekać na wsparcie z NFZ i nie stać ich na finansowanie w całości terapii prywatnie.

Akcja Dotacje Na Terapię ma na celu pomoc podopiecznemu w rozpoczęciu terapii i przetrwaniu najtrudniejszego czasu. Po okresie dotacji możesz kontynuować terapię pełnopłatnie. Gdyby ta kwota dalej była dużym obciążeniem dla budżetu można umawiać się z terapeutą, co dwa, lub trzy tygodnie co pozwoli odpowiednio rozłożyć koszty.

Dotacja jest przyznawana na okres od 3 do 12 miesięcy.

Akcja Dotacje Na Terapię polega na:

  • ułatwieniu podopiecznemu dostępu do terapii u jednego z terapeutów projektu The Presja
  • współfinansowanie terapii, tak aby odciążyć podopiecznego z części kosztów
  • motywowaniu podopiecznego do wzięcia odpowiedzialności za swój stan zdrowia, proces leczenia i w efekcie własną przyszłość

O dotację mogąubiegać się osoby, które spełniają łącznie oba poniższe warunki:

  • osoby w bardzo trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej na samodzielne finansowanie psychoterapii
  • osoby cierpiące na depresję, bądź inne zaburzenia
UWAGA!
Zanim złożysz wniosek zapisz się na bezpłatne konsultacje!
Wnioski złożone przed konsultacjami będą odrzucane.

Jeśli chcesz zgłosić swoją kandydaturę do akcji Dotacje Na Terapię wypełnij formularz tutaj:

Uwaga! Jeśli nie masz konta Google możesz użyć do logowania roboczego adresu: dotacjenaterapie@gmail.com i zalogować się hasłem: dotacjenaterapie123.

*Do wypełnienia formularza możesz załączyć dokumenty finansowe (np. zaświadczenie o zarobkach, umowa kredytowa, umowa najmu itp.) oraz medyczne (np. potwierdzenie diagnozy, skierowanie). Kandydat samodzielnie decyduje, jakie dokumenty chce przekazać. Prosimy także o zapoznanie się z Klauzulą RODO.

Uwaga! Zarząd Fundacji Z Wyboru po uzyskaniu opinii psychoterapeuty i/lub specjalisty merytorycznego może podjąć decyzję o niedotowaniu kandydata, lub o przyznaniu dotacji w wysokości 50% lub 75% kosztów psychoterapii.