Bezpłatne konsultacje dla wolontariuszy

W ramach projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności zapraszamy wolontariuszy, wspierających uchodźców z ukrainy na bezpłatne konsultacje terapeutyczne, związane z możliwością wystąpienia wtórnej traumy.

Mamy do dyspozycji 62 godziny (3 godziny na wolontariusza)

Zapisz się tutaj:

Zadanie pod nazwą „Wsparcie terapeutyczne dla wolontariuszy pomagających uchodźcom” o wartości 9920 PLN jest finansowane z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.