Wakacyjna Akademia dla Pracowników Pieczy Zastępczej

Zapraszamy do Wakacyjnej Akademii dla Pracowników Pieczy Zastępczej. Przygotowaliśmy dla Państwa wybór szkoleń z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – wychowanków placówek. Chcielibyśmy w najbardziej użyteczny sposób, w krókich 4 – godzinnych sesjach zapoznać Państwa z wybranymi zaagadnieniami z zakresu wspierania dzieci i młodzieży w zdrowiu psychicznym, oraz dbania o własne samopoczucie.

Jakie są zasady Wakacyjnej Akademii dla Pracowników Pieczy Zastępczej.

 • Szkolenia dla kadr placówek są całkowicie bezpłatne
 • W szkoleniach mogą brać udział wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, koordynatorzy, kierownicy placówek, rodzice zastępczy a także wszystkie inne osoby zaangażowane w prace wychowawczą w obszarze pieczy zastępczej
 • Jedna osoba może wziąć udział w dowolnej liczbie szkoleń
 • Do udziału w szkoleniach niezbędna jeste rejestracja przez formularze, dostępne przy datach konkretnych szkoleń. Zapisy na każde ze szkoleń są prowadzone osobno.
 • Minimalna liczba zapisów, żeby odbyło się szkolenie to 7 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników organizator zachowuje prawo do odwołania szkolenia.
 • Wszystkie szkolenia są prowadzone w nurcie Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach.
 • Wyszyskie szkolenia odbywają się online na platformie zoom. Zadbaj o: odpowiednio szybki internet, działającą kamerkę, spokój wokół oraz dostęp przez komputer, a nie przez telefon.
 • W razie pytań pisz na adres: pisze@zwyboru.pl

WYBIERZ SZKOLENIA DLA SIEBIE I ZAPISZ SIĘ:

Wychowawca w obliczu uzależnienia u nastolatka (4h)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 001-1) – 1.07.2023 – 9::00 – 13:00 – brak miejsc
Edycja 2 (Kod: 001-2) – 1.08.2023 – 16:00 – 20:00 – zapisz się

Prowadzący: Wojciech Jałoszyński

 • Środki psychoaktywne w środowisku Domu Dziecka
 • Czym jest uzależnienie – kryteria i objawy uzależnienia
 • Inne rozumienie uzależnienia – uzależnienia jako sposób na radzenie sobie
 • jak skutecznie wspierać wychowanków zażywających środki i jak ustrzec przed nimi innych?

Wychowawca w obliczu uzależnienia od telefonu u nastolatka (4h)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 002-1) – 3.07.2023 –> UWAGA!!! Nowa godzina szkolenia: 16:00 – 20:00 – brak miejsc
Edycja 2 (Kod: 002-2) – (UWAGA!!! Zmiana terminu z 4.08) Nowy termin: 2.08.2023 – 16:00 – 20:00 – zapisz się

Prowadzący: Wojciech Jałoszyński

 • Telefon i nowe technologie w życiu nastolatka
 • Czym jest uzależnienie – kryteria i objawy uzależnienia
 • Inne rozumienie uzależnienia – uzależnienia jako sposób na radzenie sobie
 • Alternatywne sposoby na przyjemność jako najlepszy środek profilaktyczny

Wychowawca w obliczu kryzysu samobójczego i samookaleczeń (4h)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 003-1) – 20.07.2023 – 9:00 – 13:00 – Zapisz się
Edycja 2 (Kod: 003-2) – 26.07.2023 – 9:00 – 13:00 – Zapisz się

Prowadzący: Wojciech Wychowaniec

 • Śmierć i cierpienie – w kulturze, języku i świadomości
 • Ja wobec samobójstwa i samookaleczenia
 • Terapeutyczne rozumienie kryzysu suicydalnego w TSR
 • Wspieranie nastolatka w obliczu myśli samobójczych i krzywdzenia siebie

Wychowawca w obliczu traumy i syndromu stresu pourazowego (PTSD)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 004-1) – 20.07.2023 – 14:00 – 18:00
Edycja 2 (Kod: 004-2) – 31.08.2023 – 14:00 – 18:00 – zapisz się

Prowadzący: Konrad Zych

 • Przykłady traum
 • Sposoby reagowania na traumę
 • Konsekwencje traumy
 • Sposoby radzenia sobie
 • Perspektywa rozwoju po traumie i sposoby leczenia

Wychowawca w obliczu depresji u nastolatka (4h)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 005-1) – 27.07.2023 – 9:00 – 13:00 – Zapisz się
Edycja 2 (Kod: 005-2) – 31.08.2023 – 9:00 – 13:00 – Zapisz się

Prowadzący: Wojciech Wychowaniec

 • Depresja – rozumienie medyczne
 • Depresja – rozumienie terapeutyczne
 • Ja wobec depresji -> przekowania użyteczne i nieużyteczne
 • Wspieranie dziecka z depresją

Wychowawca wobec zaburzeń odżywiania w placówce (4h)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 006-1) – 17.07.2023 – 9:00 – 13:00 – zapisz się
Edycja 2 (Kod: 006-2) – 17.08.2023 – 16:00 – 20:00 – zapisz się

Prowadzący: Wojciech Jałoszyński

 • Co to są zaburzenia odżywania
 • Etiologia zaburzeń odżywiania
 • Zaburzenie odżywiania jako komunikat dziecka

Wychowawca w obliczu zaburzeń lękowych wychowanka (4h)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 007-1) – 3.08.2023 – 9:00 – 13:00 – zapisz się
Edycja 2 (Kod: 007-2) – 24.08.2023 – 9:00 – 13:00 – zapisz się

Prowadzący: Wojciech Wychowaniec

 • Zaburzenia lękowe – rozumienie medyczne
 • Zaburzenia lękowe – rozumienie terapeutyczne
 • Mój własny lęk – żeby pomóc innym muszę pomóc sobie
 • Wspieranie dziecka z zaburzeniami lękowymi

Podstawy Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach dla pracowników POW (4h)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 008-1) – 10.07.2023 – 9:00 – 13:00 – zapisz się
Edycja 2 (Kod: 008-2) – 21.08.2023 – 9:00 – 13:00 – zapisz się

Prowadzący: Wojciech Jałoszyński

 • Czym jest PSR?
 • Metoda czy sposób bycia i życia?
 • Jak włączyć PSR do pracy wychowawcy?

Stres, presja, relaksacja dla wychowawców (4h)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 009-1) – 14.07.2023 – 16:00 – 20:00 – zapisz się
Edycja 2 (Kod: 009-2) – 19.08.2023 – 9:00 – 13:00 – zapisz się

Prowadzący: Wojciech Jałoszyński

 • Stres i presja w pracy wychowawcy
 • Co się stanie jeśli z tym nic nie zrobisz?
 • Skuteczne sposoby na dobry odpoczynek i reklasacji

Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym w pracy wychowawcy (4h)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 010-1) – 27.07.2023 – 14:00 – 18:00 – zapisz się
Edycja 2 (Kod: 010-2) – 24.08.2023 – 14:00 – 18:00 – zapisz się

Prowadzący: Marcin Pawelec

 • Czym jest wypalenie?
 • Jakie są rodzaje wypalenia?
 • Co taka sytuacja nam komunikuje?
 • Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym?

Obszar seksualności wychowanków – wyzwanie dla kadry POW (4h)

Link do szkolenia

Edycja 1 (Kod: 011-1) – 24.07.2023 – 9:00 – 13:00 – zapisz się
Edycja 2 (Kod: 011-2) – 28.08.2023 – 9:00 – 13:00 – zapisz się

Prowadzący: Wojciech Jałoszyński

 • Rozwój seksualny młodego człowieka
 • Skąd się biorą „zaburzenia seksualne” u wychowanków?
 • Co można zrobić czyli jak skutecznie wspierać wychowanków?