Agnieszka Schimmelpfennig-Stolz

Forma: online
Grupa: młodzi dorośli, dorośli, seniorzy
Język: polski

# poczucie własnej wartości
#wsparcie rodzicielskie
# związki, rodzina, relacje
#wychowanie, granice
#wypalenie zawodowe
#wellbeing w miejscu pracy
# rozwój osobisty i zawodowy


Wykształcenie:

Jest absolwentką  studiów na kierunkach:

– pedagogika resocjalizacyjna
– pedagogika socjalna z terapią społeczna
– doradztwo zawodowe z coachingiem

Posiada również kwalifikacje z zakresu:
– pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
– terapii pedagogicznej
– ogólnopedagogiczne oraz Certyfikat Trenera stopnia II NOE

Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach prowadzony przez Centrum Rozwiązań z Torunia oraz jest  Członkiem  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Posiada status terapeutki w procesie certyfikacji).

Doświadczenia zawodowe:

Od ponad 15 lat zajmuje się pomocą psychologiczno – pedagogiczną pracując na stanowisku pedagoga. Ponadto prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego, coaching indywidualny, warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych, komunikacji, integracji.

Terapeuta, Trener, Coach, Doradca zawodowy

Pasjonuje ją kontakt  z ludźmi i rozmowa w oparciu o zasoby klienta  stąd jej praca  w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  
Nieustannie doskonali swój warsztat uczestnicząc w licznych kursach oraz interwizjach. Ma doświadczenie w pracy z każdą grupą wiekową, a w kręgu jej głównych zainteresowań znajduje się poczucie własnej wartości, wyzwalanie potencjału,  zmiana, wypalenie  i relacje.
Na sesjach stara się tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku, życzliwości i otwartości, a swoją  uwagę skupia na potrzebach rozmówcy i jego komforcie

„Aby pójść do przodu trzeba zrobić pierwszy krok”