Agnieszka Kondysz

Forma: online
Grupa: młodzi dorośli, dorośli, seniorzy
Język: polski

# żałoba, śmierć i kryzys egzystencjalny
# poczucie własnej wartości
# związki, rodzina, relacje
# depresja i zaburzenia nastroju
# lęki, nerwice, natrętne myśli
# rozwój osobisty i zawodowy


Wykształcenie:

Jest absolwentką psychologii na CH w Warszawie. Ukończyła Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej Terapii Zachowań — RTZ.  Ukończyła także studia podyplomowe Profesjonalny Coaching na ALK w Warszawie oraz Psychotraumatologie. Odbyła różnorodne szkolenia, dzięki którym podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w kierunku pomocowym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenia zawodowe:

Od czterech lat prowadzi swoją działalność gospodarczą. Podczas studiów odbywała praktyki w Stowarzyszeniu “Widzących Więcej” oraz Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Od 2022 aktywnie związana z Projektem The Presja, gdzie zdobywa doświadczenie w pracy terapeutycznej.

Psycholog, Psychotraumatolog, Coach

Jest psychologiem pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuje z osobami w kryzysie psychologicznym, zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, żałobą, stratą. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu psychotraumatologi i kryzysów suicydalnych. Posiada uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie oraz certyfikat konsultanta kryzysowego wydany przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego. W pracy z drugim człowiekiem wyznaje zasadę budowania relacji opartych o wzajemnym szacunku i zaufaniu. Na sesjach skupia uwagę na poprawę jakości życia osób potrzebujących pomocy, zapoznając ich z konkretnymi technikami radzenia sobie ze zgłaszanymi problemami.

“Odwaga jest tym, czego potrzeba, aby wstać i mówić. Odwaga jest również tym, czego potrzeba, aby usiąść i słuchać.”

Winston Churchill