Agata Braun

Forma: wyłącznie online
Grupa: młodzież, dorośli
Język: polski

# terapia indywidualna
# terapia uzależnień
# praca z niskim poczuciem własnej wartości
# zaburzenia odżywiania
#praca z doświadczeniem i stosowaniem przemocy
# trudności wychowawcze i relacyjne
# poprawa komunikacji
# rozwój osobisty i zawodowy


Wykształcenie:

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Studium Terapii Uzależnień. Obecnie jestem terapeutką TSR w procesie certyfikacji. Odbyłam kilkaset godzin szkoleń, dotyczących różnych obszarów wsparcia psychoterapeutycznego.

Doświadczenia zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z osobami z problemem uzależnienia oraz ich rodzinami w ośrodkach prywatnych i państwowych. Wspieram terapeutycznie młodzież w Domach Dziecka. Jestem prelegentką konferencji na temat zdrowia psychicznego oraz wykonawcą projektów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, komunikacji i rozwoju osobistego. Nieustannie podejmuje nowe wyzwania zawodowe i edukacyjne. Na co dzień pracuję w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień.

Terapeutka, Specjalistka Terapii Uzależnień

Filozofia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest tą, która przyświeca mojej pracy z ludźmi. Powyższy nurt łącze z Dialogiem Motywującym (DM) oraz komunikacją NVC. W pracy terapeutycznej koncentruję się na potrzebach i zasobach mojego rozmówcy. Jestem zdania, że głównym czynnikiem wspierającym w procesie zmiany, jest relacja terapeutyczna, oparta na współpracy, a pozbawiona ocen i osadów. Fascynuje mnie drugi człowiek i kontakt z nim. Blisko mi do koncepcji Mindfulness oraz pracy z ciałem.

“Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie”.