Czym jest wewnętrzne dziecko?

Opublikowane przez Wojciech Wychowaniec w dniu

Wewnętrzne dziecko to pojęcie z zakresu psychologii, które odnosi się do części naszej psychiki, zachowującej wspomnienia, emocje i potrzeby z dzieciństwa. Jest to metaforyczne dziecko, które żyje w nas jako dorosłych, wpływając na nasze zachowania, reakcje emocjonalne i relacje. Zrozumienie i uleczenie wewnętrznego dziecka może prowadzić do głębokiej transformacji i poprawy jakości życia.

Jaka jest definicja wewnętrznego dziecka?

Wewnętrzne dziecko to suma doświadczeń, emocji i przekonań z naszego dzieciństwa, które nadal wpływają na nasze dorosłe życie. Może ono reprezentować zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia. W psychologii, szczególnie w terapii humanistycznej i psychodynamicznej, pojęcie to jest używane do pracy nad traumami i konfliktami emocjonalnymi, które mają swoje korzenie w dzieciństwie.

Rola wewnętrznego dziecka

Wewnętrzne dziecko ma ogromny wpływ na nasze życie. Kiedy nie jest uzdrowione, może objawiać się w różnych negatywnych formach, takich jak:

 • Zachowania obronne: Reakcje na stres lub krytykę, które są nieproporcjonalne do sytuacji.
 • Lęki i fobie: Obawy i lęki, które mają swoje korzenie w przeszłych doświadczeniach.
 • Problemy w relacjach: Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji.

Praca z wewnętrznym dzieckiem

Proces pracy z wewnętrznym dzieckiem obejmuje kilka kroków, które pomagają nawiązać z nim kontakt, zrozumieć jego potrzeby i emocje oraz uzdrowić przeszłe traumy. Oto kilka kluczowych elementów tego procesu:

 1. Rozpoznanie: Identyfikacja emocji i wspomnień związanych z dzieciństwem.
 2. Nawiązanie kontaktu: Budowanie relacji z wewnętrznym dzieckiem poprzez techniki takie jak medytacja, wizualizacja czy prowadzenie dziennika.
 3. Wyrażanie emocji: Pozwolenie sobie na przeżywanie i wyrażanie stłumionych emocji.
 4. Zapewnienie wsparcia: Uczenie się samopielęgnacji i budowanie zdrowych granic.
 5. Integracja: Włączenie wewnętrznego dziecka do swojej dorosłej jaźni w sposób harmonijny i wspierający.

Techniki pracy z wewnętrznym dzieckiem

W pracy z wewnętrznym dzieckiem można wykorzystać różne techniki terapeutyczne:

 • Terapia Gestalt: Skupia się na przeżywaniu tu i teraz oraz wyrażaniu stłumionych emocji.
 • Terapia IFS (Internal Family Systems): Pomaga zrozumieć i zintegrować różne części naszej osobowości, w tym wewnętrzne dziecko.
 • Medytacja i mindfulness: Pomaga nawiązać kontakt z emocjami i uspokoić umysł.

Korzyści z pracy z wewnętrznym dzieckiem

Praca z wewnętrznym dzieckiem przynosi wiele korzyści, takich jak:

 • Lepiej zrozumienie siebie: Poznanie swoich reakcji i emocji.
 • Uwolnienie od przeszłości: Przepracowanie traum i negatywnych wzorców z dzieciństwa.
 • Poprawa relacji: Lepsze relacje z innymi poprzez zdrową samoakceptację.
 • Większa równowaga emocjonalna: Większy spokój wewnętrzny i stabilność emocjonalna.

Wewnętrzne dziecko to ważny element naszej psychiki, który wpływa na nasze dorosłe życie. Rozpoznanie i praca z tą częścią siebie mogą prowadzić do głębokiego uzdrowienia i osobistej transformacji. Poprzez techniki takie jak terapia IFS, medytacja czy terapia Gestalt, możemy nawiązać kontakt z naszym wewnętrznym dzieckiem, zrozumieć jego potrzeby i emocje oraz integrować je z dorosłą jaźnią, prowadząc do pełniejszego i bardziej autentycznego życia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *