Dlaczego WARTO przegadać KRYZYS z Terapeutą?

Opublikowane przez Wojciech Wychowaniec w dniu

Autorka: Zosia Kamińska

Kryzys życiowy jest często postrzegany jako negatywne doświadczenie, którego należy za wszelką cenę unikać. Jednak dobrze przeżyty kryzys może dodać wiatru w żagle oraz spojrzenie na trudną sytuację z innej perspektywy.
Terapia może pomóc i rozwinąć skrzydła nawet po najgorszym sztormie 😉 , a kryzys może faktycznie być pomocny w wywołaniu pozytywnych zmian i rozwoju w naszym życiu.
Dlaczego warto kryzys przegadać, poprzyglądać w gabinecie terapeutycznym? Ponieważ może być to punkt zwrotnym szansa na ponowną ocenę i wprowadzenie pożądanej zmiany.

Oto kilka sposobów, jak można przekuć kryzys w coś dobrego:

  • Kryzys może stać się katalizator zmian: doznając kryzysu ludzie często zmuszeni są do nowej oceny sytuacji w jakiej się znaleźli. Kiedy stajemy w obliczu kryzysu, często jesteśmy zmuszeni do ponownej oceny swojej sytuacji i rozważenia alternatywnych ścieżek, a to może prowadzić do poszukiwania nowych perspektyw i rozwiązań. Poszerzając perspektywę odnajdujemy sposoby, które wcześniej były nieoczywiste, niewygodne lub pomijane. W ten sposób kryzys staje się potężną siłą pozytywnej transformacji.
  • Kryzys może pomóc w Identyfikacji zasobów i mocnych stron: Podczas trudnych sytuacji jesteśmy jakoby zmuszeni do wykorzystania swoich mocnych stron, sięgnięcia po wszelkie zasoby aby poradzić sobie w trudnych okolicznościach. Terapia a szczególnie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązanich 😉 zachęca do identyfikacji i wykorzystania swoich istniejących możliwości w poszukiwaniu rozwiązania. Dzięki temu procesowi kryzys może ujawnić niewykorzystane pokłady odporności i kreatywności.
  • Zmiana perspektywy: Kryzys może spowodować znaczącą zmianę perspektywy. W obliczu kryzysu możemy zacząć kwestionować swoje założenia, przekonania i sposoby radzenia sobie w obliczu nieoczekiwanych wyzwań. Ta zmiana może prowadzić do rozwoju osobistego, zwiększonej samoświadomości i opracowania nowych strategii radzenia sobie.
  • Kryzys jako szansa na adaptację i budowanie poczucia sprawczości. W momencie przeżywania trudnych sytuacji często jesteśmy zmuszoni do uczenia się nowych umiejętności, dostosowywania się do zmian i rozwijania odporności oraz działania. Pokonując kryzys, możemy zdobyć cenne spostrzeżenia i rozwinąć zdolność radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. . W miarę jak radzimy sobie z kryzysem możemy udoskonalić swoją zdolność do działania, generowania i wdrażania nowych rozwiązań.
  • Kryzys może odegrać kluczową rolę w budowaniu odporności psychicznej oraz rozwojowi wewnętrznemu. Kryzys często zmusza nas do spojrzenia w głąb siebie, poszerzenia perspektywy, działania, odnajdowaniu alternatywnych rozwiązań a co za tym idzie przewartościowania i skoncentrowania się na tym co jest dla nas naprawdę ważne.. Poprzez proces stawienia czoła kryzysowi i przepracowania go, mamy możliwość kultywowania odporności i rozwijania większego poczucia wewnętrznej siły.

Podsumowując, terapia może pomóc spojrzeć inaczej na kryzys, podkreślając potencjał pozytywnego wzrostu i zmian, które mogą wyłonić się z trudnych okoliczności. Patrząc przez pryzmat podczas procesu TERAPII kryzys można postrzegać jako szansę na rozwój osobisty, zwiększenie odporności i odkrycie niewykorzystanych zasobów. Zamiast być po prostu negatywnym doświadczeniem, kryzys staje się katalizatorem pozytywnej transformacji i wzmocnienia. „Dobrze” przerobiony i przeżyty KRYZYS może stać się naszym pozytywnym doświadczeniem, na który z perspektywy czasu możemy spojrzeć jak na trudne doświadczenie które de facto przyniosło nam zmianę ku lepszemu ….

Jest psychotraumatologiem oraz terapuetką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w procesie certyfikacji. Ukończyła również kursy Integracyjnej Terapii Osób po Traumie oraz Straty Okołoporodowej. Odbyła staż w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Poznaniu. Na każdego klienta stara się spojrzeć holistycznie. Wierzy, że każdy z nas posiada ogrom zasobów, a na sesji jedynie pomaga do nich dotrzeć. Wspiera w odnajdywaniu i wzmacnianiu rozwiązań oraz pomaga w wyznaczaniu celu klienta, tak by mógł on samodzielnie radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Najważniejsze dla niej jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa oraz dobrej relacji z klientem. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach oraz zajmując się pracą naukową.  Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR oraz Polskiej Federacji Psychotraumatologii.

Kategorie: depresja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *