Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach a Kryzysy

Opublikowane przez Wojciech Wychowaniec w dniu

Autorka: Zosia Kamińska

Według badań każdy z nas co najmniej raz w życiu doświadcza KRYZYSU.
W KRYZYSIE lub sytuacji kryzysowej takiej jak np. utrata bliskiej osoby, choroba, rozwód, strata pracy lub innej sytuacji życiowej w której czujemy się beznadziejnie lub bez wyjścia, a poczucie bezpieczeństwa oraz obraz świata zostaje zaburzony istotne jest uzyskania pomocy.

Skuteczna interwencja kryzysowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia natychmiastowego wsparcia i poprowadzenia osoby doznającej kryzysu w stronę konstruktywnych rozwiązań.

To właśnie z powodu KRYZYSU najczęściej trafiamy do gabinetów terapeutów.

Jednym z podejść, które zyskało na znaczeniu w interwencji kryzysowej, jest właśnie TSR, który skupia się na identyfikowaniu i wzmacnianiu zasobów i poszukiwaniu rozwiązań, co czyni go potężnym narzędziem do szybkiego rozwiązywania problemów w czasach kryzysu.

Kluczowe zasady TSR w interwencji kryzysowej:

 • Zorientowanie na cel:
  Kładzie nacisk na wyznaczanie jasnych i osiągalnych celów. W sytuacjach kryzysowych ludzie czują się przytłoczeni i zagubieni, ich percepcja jest zawężona i często nie wiedzą co mają robić lub widzą tylko jedno rozwiązanie. W TSR terapeuci pomagają klientom wyobrazić sobie przyszłość, w której kryzys zostanie rozwiązany, i dają im siłę do wyznaczania konkretnych, realistycznych i mierzalnych celów. Proces ten zapewnia swoistą mapę drogową dalszego rozwoju i buduje poczucie sprawstwa, które jest niezwykle ważne w momentach kryzysu.
 • Stwierdzenie wyjątku:
  Terapeucie pomagają klientom szukać wyjątków. Wyjątek to takj moment, w którym kryzys był mniej dotkliwy, chwilowo złagodzony lub nie występował. Badając taki wyjątek można uzyskać wgląd w swoje już istniejące i już działające mechanizmy lub strategie radzenia sobie oraz mocne strony. To skupienie się na pozytywnych przykładach może być potężnym katalizatorem zmian, pozwalającym klientom rozpoznać ich odporność i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, rozwijać je.
 • Pytania skalujące
  TSR ma w swoich zasobach pytania skalujące. Metoda ta polega ocenić powagę problemów skali numerycznej. Pomaga to ocenić intensywność kryzysu, monitorować postęp i identyfikować czynniki przyczyniające się do pozytywnych zmian. Pytania skalujące zapewniają namacalny i wymierny sposób śledzenia ulepszeń, wzmacniając poczucie spełnienia i motywację podczas interwencji kryzysowej.
 • Pytanie o cud:
  Pytanie o cud, będące cechą charakterystyczną dla TSR, zachęca klientów do wyobrażenia sobie przyszłości, w której kryzys w cudowny sposób zniknie. Zachęcając osobę do opisania tego idealnego scenariusza, terapeuci pomagają im określić cele, preferencje i potencjalne rozwiązania. To ćwiczenie wyobraźni może być szczególnie skuteczne w przypadku interwencji kryzysowej, oferując przebłysk nadziei i możliwości znalezienia wyjścia pośród chaosu.
 • Aktywacja zasobów:
 • TSR w KRYZYSIE kładzie nacisk na aktywizację istniejących zasobów, a nie na poszukiwanie nowych. W sytuacjach kryzysowych osoby mogą nie doceniać swoich możliwości. Terapeuci pomagają klientom rozpoznać i wykorzystać swoje mocne strony, systemy wsparcia i mechanizmy radzenia sobie. Takie podejście przyspiesza proces rozwiązywania kryzysu poprzez wykorzystanie łatwo dostępnych zasobów.

Zastosowanie TSR w interwencji kryzysowej:

 • Sytuacje awaryjne:
  W przypadku natychmiastowych kryzysów, takich jak wypadki, nagłe straty lub urazy, TSR może pomóc osobie skoncentrować się na mechanizmach radzenia sobie i mocnych stronach, aby poradzić sobie z początkowym szokiem. Wyznaczanie małych, osiągalnych celów i identyfikowanie wyjątków od przytłaczającej sytuacji może stanowić podstawę do dalszego działania.
 • Kryzysy zdrowia psychicznego:
  Osobom stojącym w obliczu kryzysów psychicznych TSR może pomóc w zidentyfikowaniu przeszłych przypadków stabilności emocjonalnej, tworząc w ten sposób plan działania prowadzący do odzyskania równowagi. Pytania skalujące i pytanie o cud mogą być szczególnie przydatne w prowadzeniu klientów w kierunku wyobrażenia sobie przyszłości, w której przywrócone zostanie zdrowie psychiczne.
 • Kryzysy w związku:
  TSR stosowany w kryzysach w relacjach, pomagają osobom odkrywać wyjątki od konfliktów i wyobrażać sobie harmonijną przyszłość. Terapia ułatwia komunikację, wyznaczanie celów i identyfikację wspólnych wartości, wspierając wspólne podejście do rozwiązywania problemów w relacjach.
 • Utrata związku lub bliskiej osoby:
  Budowanie mostów między tym co bvło, a tym co jest – stanowi podstawę dla zachowania ciągłości, a poprzez to odbudowywanie wiary, nadziei oraz chęci.

Mam nadzieję, że to krótkie podsumowanie i opisanie szerokiego wachlarza możliwości jakimi może was wesprzeć terapeuta pracujący w nurcie TSR sprawi iż z większą jasności sięgniecie po pomoc w momencie KRYZYSU. Każdy bowiem zasługuję na pomoc i wsparcie !!

O mnie:

Jest psychotraumatologiem oraz terapuetką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w procesie certyfikacji. Ukończyła również kursy Integracyjnej Terapii Osób po Traumie oraz Straty Okołoporodowej. Odbyła staż w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Poznaniu. Na każdego klienta stara się spojrzeć holistycznie. Wierzy, że każdy z nas posiada ogrom zasobów, a na sesji jedynie pomaga do nich dotrzeć. Wspiera w odnajdywaniu i wzmacnianiu rozwiązań oraz pomaga w wyznaczaniu celu klienta, tak by mógł on samodzielnie radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Najważniejsze dla niej jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa oraz dobrej relacji z klientem. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach oraz zajmując się pracą naukową.  Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR oraz Polskiej Federacji Psychotraumatologii.

Więcej znajdziesz tu: https://thepresja.pl/zafia-kaminska/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *