Leczenie zaburzeń psychicznych w ramach NFZ

Opublikowane przez Wojciech Wychowaniec w dniu

Magdalena Kurdziel

W artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy przysługuje mi wizyta u psychiatry?
  • Jak dostać się do psychiatry na NFZ?
  • Czy istnieje psychoterapia na NFZ?

To, czego nie możemy się bać w momencie, gdy czujemy, że moglibyśmy ulepszyć coś w swoim życiu i popracować nad samym sobą, aby być szczęśliwszym, to zdecydowanie poszukiwanie pomocy. Nie chodzi tylko o poszukiwanie jej u przyjaciół i rodziny, którzy nie raz mogą nam dać wiele wsparcia, ale przede wszystkim poszukiwanie jej u specjalistów, którzy będą wiedzieli jak pomóc nam w profesjonalny sposób. Osobami, do których należy się zwrócić są psychiatrzy, psycholodzy oraz psychoterapeuci. 

Psychiatra jest lekarzem, co oznacza, że jest absolwentem studiów na kierunku medycznym oraz ukończył specjalizację z dziedziny psychiatrii. Jest on uprawniony do wypisywania recept, dzięki czemu, będąc pod opieką lekarza psychiatry, jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do terapii farmakologicznej. 

Polski system ubezpieczeń zdrowotnych

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Konstytucją, władze państwowe mają obowiązek zapewnić obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.  Jest to osiągane poprzez istnienie obowiązkowego system ubezpieczeń zdrowotnych. W ramach tego systemu, obywatele są zobowiązani do płacenia składek przeznaczonych na środki publiczne, z których następnie finansowane są określone świadczenia zdrowotne. Wykaz przysługujących ubezpieczonym zdrowotnie obywatelom świadczeń zdrowotnych, czyli tak zwanych świadczeń gwarantowanych, jest określany w Rozporządzeniu wydawanym przez Ministra Zdrowia. Jednym ze świadczeń widniejącym w koszyku świadczeń opisanym w przytoczonym powyżej akcie prawnym jest właśnie wizyta u lekarza psychiatry. Oznacza to, że w momencie, gdy jesteśmy objęci zdrowotnym ubezpieczeniem społecznym, a co za tym idzie, mamy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wizyta u psychiatry z Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dla nas bezpłatna.  Jak zatem wygląda psychoterapia na NFZ?

Co zrobić, aby udać się na wizytę do psychiatry? 

Wiemy już, że wizyta u psychiatry jest finansowana ze środków publicznych. Co zatem zrobić, aby faktycznie udać się na taką wizytę i czy potrzebujemy na nią skierowanie?
Zgodnie z ustawą  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w polskim publicznym systemie ochrony zdrowia obowiązuje zasada skierowań. Oznacza to, że do większości specjalistów uzyskamy dostęp dopiero po odbyciu wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i wystawieniu przez niego skierowania. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków. Jednym z nich jest właśnie lekarz psychiatra. Dzięki tej regulacji, do lekarza psychiatry, który przyjmuje pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia możemy umówić się bezpośrednio. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wejście na stronę internetową https://psychiatra.lekarz-na-nfz.pl/, gdzie możemy sprawdzić dane kontaktowe oraz informacje o terminach wizyt u lekarzy psychiatrów w pobliżu naszego miejsca zamieszkania.
Po zapisaniu się na konkretny termin wizyty u specjalisty wystarczy przyjść do właściwej placówki wraz z dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość. Nie potrzebujemy mieć przy sobie dokumentu potwierdzającego status ubezpieczenia, ponieważ ta informacja zostanie zweryfikowana po podaniu numeru PESEL w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Tak jak już wyżej zostało wspomniane, nie będziemy musieli dokonać żadnych opłat za odbytą wizytę. 

Psychoterapia na NFZ

Jeżeli chodzi o psychoterapię finansowaną ze środków publicznych, to sytuacja nie jest aż tak prosta jak w przypadku wizyty u psychiatry, na która wystarczy się jedynie umówić. Aby uzyskać dostęp do psychoterapii, musimy zostać na nią skierowani. Wypisać takie skierowanie może zarówno lekarz ubezpieczenia zdrowotnego pierwszego kontaktu jak i jakikolwiek lekarz specjalista ubezpieczenia zdrowotnego. W praktyce, możemy zatem bez wymaganego skierowania umówić się na wizytę do lekarza psychiatry, który, jeśli uzna to za potrzebne, będzie mógł skierować nas na psychoterapię. Po uzyskaniu takowego skierowania będziemy mogli umówić się do placówki świadczącej psychoterapię w ramach narodowego funduszu zdrowia. Za wizyty w ramach prowadzonej psychoterapii nie będziemy musieli ponosić żadnych opłat. Należy dodać, że czas oczekiwania na psychoterapię jest bardzo zróżnicowany w różnych placówkach i waha się od jednego do nawet kilkudziesięciu miesięcy. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

– – –

Projekt The Presja działa na rzecz zwiększania świadomości ludzi w zakresie zdrowia psychicznego, szczególnie w zakresie depresji. Finansujemy także psychoterapię dla osób potrzebujących. Jeśli bliska jest Ci nasza misja zostań Patronem projektu THE PRESJA. Każde 10 złotych ma znaczenie.

Kategorie: depresja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *